Borettslag

Brannvern i borettslag

Hvem er ansvarlig?

I borettslag er det styret i borettslaget som er ansvarlig for at boenhetene er utstyrt med røykvarslere og slukkeutstyr. I tillegg skal de sørge for at utstyret blir jevnlig kontrollert av autorisert personale i henhold til NS 3910. Andelseieren er pliktig å etterse utstyret jevnlig og melde fra til styret om utstyret skulle mangle eller være defekt.

Hvilket utstyr kreves?

Utstyret skal kunne brukes i alle rom. Om boligen er i flere etasjer, må det være slukkeutstyr i hver etasje. Boligen skal ha minst et brannslukningsapparat i minimum slukkeklasse 21A og/eller husbrannslange.

Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.

Brannslukningsapparat og husbrannslange

Dersom boligen utstyres med brannslukningsapparat, skal dette minimum være i slukkeklasse 21A. Egnede slukkemidler er pulver-, skum- eller miljøslukker.

En husbrannslange kan også være et godt alternativ. Slangen bør være formstabil.

I tillegg kan det være lurt å supplere med et brannteppe og slukkesprayen 110 Multipro på kjøkkenet for slukking av mindre branner.

Røykvarslere

Det er krav til brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere i private boliger. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.

De fleste typer røykvarslere dekker et areal på ca.60m2. Tykkelsen på vegger og rominndeling kan innvirke på dette.

Levealderen på en røykvarsler er normalt 8-10 år, dette avhenger bl.a. av type, fabrikat og kvalitet. Røykvarslere med 10 års batteri må byttes ut etter 10 år. I de enkleste og eldre røykvarslerne må man bytte batteri hvert år, men slaget av røykvarslere med batteri som varer i 5-10 år øker og man får også kjøpt batterier med opp til 10-års levetid.

Om man anskaffer to eller flere røykvarslere, anbefaler vi røykvarslere for seriekobling. Seriekobling vil si at man kobler to eller flere røykvarslere sammen i en serie. Dette gjør at hvis en varsler utløses så utløses alle. Seriekobling kan man enkelt gjøre selv, ved hjelp av varslere med trådløs seriekobling.

Hvor ofte skal utstyret kontrolleres?

Brannslukningsapparatene og brannslangene i fellesarealene i borettslaget skal kontrolleres av autorisert personale hvert år. I leilighetene er kravet at brannslukningsapparatene skal kontrolleres hvert femte år, men mange borettslag velger å få dette utført oftere.

Pulverslukkere skal ha service (periodisk kontroll) hvert 10. år og væskebaserte slukkere med skum og vann skal ha service (periodisk kontroll) hvert 5. år. Vær obs på at et forbud mot skumslokkere som inneholder fluor er nært forestående.

Beboerne skal utføre egenkontroll av apparatene hvert kvartal og melde fra til styret om defekt eller manglende utstyr.

Vi har lang erfaring med kontroll av brannvernutstyret i borettslag. Vi kontrollerer også gjerne røykvarslere og husbrannslanger.

Ta gjerne kontakt med oss for et uforpliktende tilbud på telefon 22 80 37 10 eller e-post: post@aktivbrannvern.no