Røykvarslere

Vi selger røykvarslere av høy kvalitet og god design fra Cavius og Deltronic.

Hva er kravet til røykvarslere i boliger?

Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.

Hvor stort areal dekker en røykvarsler?

De fleste typer røykvarslere dekker et areal på ca.60m2. Tykkelsen på vegger og rominndeling kan innvirke på dette. Det skal være minst en røykvarsler per etasje.

Hvor lang levetid har en røykvarsler?

Levealderen på en røykvarsler er normalt 8-10 år, dette avhenger bl.a. av type, fabrikat og kvalitet.

Røykvarslere med 10 års batteri må byttes ut etter 10 år.

Hvor ofte må man bytte batteri i røykvarsleren?

I de enkleste og eldre røykvarslerne må man bytte batteri hvert år, men slaget av røykvarslere med batteri som varer i 5-10 år øker og man får også kjøpt batterier med opp til 10-års levetid.

Kan man ha røykvarsler på kjøkkenet?

Ja, det kan man, men da bør det være en termisk varsler som varsler når temperaturen blir høy eller øker raskt. Optiske eller ioniske varslere vil gi feilalarmer ved stekeos.

Hva er forskjellen på ioniske og optiske røykvarslere?

Hovedforskjellen er at de ioniske er best på deteksjon av åpne flamme og de optiske er best på ulmebrann. De optiske er også mindre følsomme overfor temperaturforandringer, damp og os som og gir derfor færre feilalarmer. I dag er nesten alle varslere på markedet optiske.

Hva er seriekobling av røykvarslere?

Dersom man anskaffer to eller flere røykvarslere, anbefaler vi røykvarslere for seriekobling. Seriekobling vil si at man kobler to eller flere røykvarslere sammen i en serie. Dette gjør at hvis en varsler utløses så utløses alle. Seriekobling kan man enkelt gjøre selv, ved hjelp av varslere med trådløs seriekobling.

Cavius røykvarslere

Cavius røykvarslere er designet i Danmark og en av markedets minste og mest avanserte røykvarslere. Den minste modellen er på størrelse med en golfball.

De frittstående varslerne som er optiske leveres med 5- eller 10-års batteri og finnes også som termiske varslere som varsler ved rask økning i temperatur eller temperatur over 58o.

I tillegg selges også vannlekkasjevarsler i samme serie.

Cavius røykvarslere kommer også i en versjon som kan seriekobles trådløst. Disse kan også kobles til en hub som vil varsle deg på en egen app på telefonen din hvis røykvarslerne utløses. Veldig praktisk både hjemme og på hytta!

Deltronic røykvarslere

Dette er røykvarslere av høy kvalitet som kommer både som enkeltstående og for seriekobling.

For bestilling, kontakt oss på tlf. 22 80 37 10 eller e-post post@aktivbrannvern.no