Brannslukningsapparater

Aktiv Brannvern selger kun produkter av høy kvalitet fra anerkjente leverandører.

Alle produkter vi selger er godkjente for salg og bruk i Norge.

Aktiv Brannvern er forhandler av Aktiv brannslukkere som produseres i Polen og Skuteng brannslukkere som produseres i Tyskland. Skuteng er en anerkjent produsent som står for kvalitet og sikkerhet som kontinuerlig jobber for at produktene skal være så miljøvennlige som mulig og med å begrense miljøbelastningen fra de slukkemiddelene som brukes.

Alle Skuteng sine brannslukkere er CE- merket og godkjent iht. NS-EN 3, som er en europeisk fellesstandard. Standarden fremkommer som en følge av bokstaver og tall som viser til hvilken type brann slukkeren er best egnet og mest effektiv for. Flere av slukkerne er også rattmerket fra Det Norske Veritas. Dette er et sertifiseringssystem for marint utstyr som også kreves for fri omsetning i EØS-området.

Følgende brannklasser benyttes:

Klasse A - brann i faste organiske materialer som tre, papir, tekstiler etc.
Klasse B - brann i væsker som bensin, olje, lakk, maling etc.
Klasse C - brann i gasser som propan, butan, metan etc.
Klasse F - brann i matoljer

Les mer om hvordan en brannslukker fungerer:

Skumslukkere

Skumslukkere som inneholder fluor (PFAS) vil innen kort tid bli forbudt. Vi har derfor stanset salget av denne type skumslukkere.

Vi kan nå levere fluorfrie skumslukkere.

Skum slukker effektivt branner i følgende brannklasser:
Klasse A - brann i faste organiske materialer som tre, papir, tekstiler etc.
Klasse B - brann i væsker som bensin, olje, lakk, maling etc.
Brann i elektriske anlegg opp til 1000 volt

Vi kan tilby følgende skumslukkere:
Skuteng fluorine free 06 FS, 6 ltr. skumslukker klasse 27A 144B
Skuteng fluorine free 09 FS, 9 ltr. skumslukker klasse 43A 183B

For bestilling, kontakt oss på tlf. 22 80 37 10 eller e-post post@aktivbrannvern.no 

Aktiv/Flamex miljøslukker

Miljøslukkeren er en nøytral vannbasert slukker med pH-verdi 7,5.
Er ikke allergifremkallende eller skadelig for mennesker, dyr eller naturen.
Er ikke mer korroderende enn vann og medfører ikke sekundærskader utover det vann gjør.
Skader ikke elektrisk utstyr.
Har høy effekt mot klasse A-branner som vil si branner i faste materialer som tre, tøy, papir mm.
Passer godt til bruk i private hjem, på skoler, sykehus, offentlige lokeler og i bedrifter.
Er enkel i bruk fordi den har lavere trykk enn for eksempel pulverapparater.
Kan brukes mot brann i elektrisk anlegg opp til 1000V.
Har høy slukkeeffekt.

Miljøslukkeren kommer i to størrelser:
Flamex/Aktiv A6, 6 ltr. miljøslukker klasse 34A
Flamex/Aktiv A9, 9 ltr. miljøslukker klasse 44A

For bestilling, kontakt oss på tlf. 22 80 37 10 eller e-post post@aktivbrannvern.no

 

CO2-slukkere

CO2 (kulldioksid) er en fargeløs, giftfri gass med svak syrlig smak og noe lukt. Gassen er ca 1,5 ganger tyngre enn luft og er kjemisk nøytral og ikke elektrisk ledende. CO2 slukker brannen gjennom fjerning av luftens oksygen rundt brannobjektet, samt en viss grad gjennom kjøling. Slukkeren er funksjonsdyktig fra - 30°C til + 60°C.

CO2 slukker effektivt branner i følgende brannklasser:
Klasse B - brann i væsker som bensin, olje, lakk, maling etc.
Klasse C - brann i gasser som propan, butan, metan etc.
Brann i elektriske anlegg.

Slukking med CO2 gir ingen sekundærskader og er derfor spesielt godt egnet til slukking i ventilasjons-/serverrom, kjøkken og steder med elektrisk utstyr.

Vi kan tilby følgende CO2-slukkere:
Aktiv KS2 2 kg CO2-slukker klasse 34B
Aktiv KS5 5 kg CO2-slukker klasse 89B

For bestilling, kontakt oss på tlf. 22 80 37 10 eller e-post post@aktivbrannvern.no

Pulverslukkere

Pulver slukker ved at det angriper og avbryter forbrenningsprosessen og danner et beskyttende belegg på glødebrannen som hindrer effektiv gjenantenning. Når slukkeren utløses, dannes en kraftig pulversky, som raskt dekker brannflaten og også beskytter brukeren mot strålevarme. Pulveret er ikke elektrisk ledende og slokkeren er funksjonsdyktig fra - 30°C til + 60°C.

Pulverslukkere med ABC- pulver er den mest allsidige av håndbrannslukkerne og slukker effektivt branner i følgende brannklasser:

Klasse A - brann i faste organiske materialer som tre, papir, tekstiler etc.
Klasse B - brann i væsker som bensin, olje, lakk, maling etc.
Klasse C - brann i gasser som propan, butan, metan etc.
Brann i elektriske anlegg.
Vi kan tilby følgende pulverslukkere:

Skuteng PG2E/ES 2 kg pulverslukker klasse 13A 89BC
Aktiv PG6 6 kg pulverslukker klasse 55A 233BC
Aktiv PG6 6 kg pulverslukker klasse 43A 233BC
Euro PG2ES 2 kg pulverslukker klasse 13A 89BC
Euro PG12 12 kg pulverslukker klasse 55A 233BC

For bestilling, kontakt oss på tlf.22 80 37 10 eller e-post post@aktivbrannvern.no

Diverse brannslukkere

Vi kan også skaffe patronladde skum- og pulverslukkere, vannslukkere, slukkere for metallbrann, antimagnetiske CO2-slukkere og traller.