Skilt

Vi leverer skilt fra Smart Signs. Smart Signs skilt kombinerer høy luminans med gunstige priser.

De fleste av skiltene leveres i aluminium, som er det beste materialet i form av lang levetid og høyt smeltepunkt ved brann. Standardskiltene yter en luminans på hele 41,5 mcd/m2 etter 60 minutter. Dette gir skiltene en ytelse som er 4 ganger høyere enn kravet på 10 mcd/m2 iht. NS3926.

Slukkeutstyr skal merkes med etterlysende skilt med symbol for brannslukker eller brannslange.

Hvis utstyret er plassert på tvers av ferdselsretning skal det brukes plogskilt ellers kan man bruke flate skilt.

Vi leverer:

  • Brannskilt
  • Rømningsskilt
  • Varselskilt
  • Påbudsskilt
  • Forbudsskilt
  • Nødutstyrsskilt
  • Informasjonsskilt
  • Etasjeskilt

Skilt kan også lages etter kundens ønsker.

For bestilling, kontakt oss på tlf. 22 80 37 10 eller e-post post@aktivbrannvern.no