Tjenester

Kontroll ute hos kunden

Aktiv Brannvern er spesialister på manuelt slokkeutstyr og utfører kvalifisert kontroll, ettersyn og vedlikehold av det manuelle slukkeutstyret i bedrifter, offentlige institusjoner, borettslag og sameier.

Hvor ofte skal utstyret kontrolleres?

Brannslukningsapparater og brannslanger hos bedrifter, offentlige institusjoner og fellesarealer i borettslag/sameier skal kontrolleres av autorisert personale hvert år. Brannslokningsapparater i bolig skal kontrolleres av autorisert personale hvert femte år, men mange velger å få gjort dette oftere. I tillegg til kontrollene utført av autorisert personale, skal man også utføre en egenkontroll hvert kvartal.

Serviceavtale med oss

Ved å inngå en serviceavtale med Aktiv Brannvern vil vi passe på at kontrollen blir utført til rett tid og at kunden få en totaloversikt over utstyret, tilstand på utstyret samt eventuelle feil og mangler. I tillegg gjennomgår vi skilting av brannslukningsutstyr og rømningsveier samt eventuelle hindringer og mangler. Vi sørger for at de forskriftsmessige periodiske kontrollene som trykkprøvinger og utvidede servicer blir utført. Alt dette dokumenteres i vedlikeholdsrapporten som sendes kunden etter kontrollen. Våre dyktige og erfarne serviceteknikere vil i samarbeid med kunden finne de beste og sikreste løsningene.

Våre serviceteknikere er godkjent gjennom Rådet for Vedlikehold av Brannslokkemateriell (www.rvb.no) i henhold til NS 3910 som er norsk standard for kontroll og vedlikehold av håndslokkere og NS-EN 671-3 som er norsk standard for kontroll av slangetromler og brannslanger.

Kontakt oss på tlf. 22 80 37 10 eller e-post post@aktivbrannvern.no for et forslag til avtale.

Verkstedet

Vårt verksted er godkjent gjennom Rådet for Vedlikehold av Brannslokkemateriell (www.rvb.no) og utfører alle typer service, reparasjoner og refyllinger av brannslukningsapparater.

Ta kontakt oss på tlf. 22 80 37 10 eller e-post post@aktivbrannvern.no for et tilbud.

Prosjektering, salg, service og kontroll på slukkeanlegg

Når det gjelder prosjektering, salg, service og kontroll av slukkeanlegg så samarbeider vi med FP Systemdesign (www.fpsystemdesign.no) som er spesialister på slukkeanlegg og Norges ledende leverandør av slukkeanlegg for storkjøkken.

For tilbud, kontakt Elisabeth Wennevold på mob. 907 73 311 eller e-post: elisabeth@fpsystemdesign.no

Brannvernkurs

Vår dyktige samarbeidspartner Rolf Nordberg i Nordvern tilbyr skreddersydde kurs i brannvern og førstehjelp for bedrifter, offentlige instanser og borettslag/sameier.

For tilbud, kontakt Rolf Nordberg på mob. 955 20 190 eller e-post: nordvern@gmail.com

Branningeniør

Vi samarbeider med branningeniør Eivind Aasbø i Brannrådgivning Sør-Øs om brannteknisk rådgivning.

For tilbud, kontakt Eivind Aasbø på mob. 415 40 255 eller e-post: eivind@bsoe.no