Brannvern

Brannvern i bedrifter og offentlige bygninger

Hvilken type brannslokningsutstyr og mengde utstyr det er behov for varierer etter hvilken risikoklasse bygningen er klassifisert i. Dette avhenger blant annet av hvor mange mennesker bygningen er beregnet for, type bygning og virksomhet og konsekvensene en brann kan få.

Hvilken mengde og type utstyr er det behov for?

Det skal utplasseres hensiktsmessig og tilstrekkelig manuelt slokkeutstyr som skal kunne benyttes i alle rom. Dersom det ikke er tilgang på tilstrekkelig mengde vann skal bygningen ha håndslokkere.

Brannslangene bør ha en dimensjon på minimum 19mm og helst være plassert i skap.

Lokaler med frityr skal utstyres med egne frityrslokkere spesielt beregnet for slukking av brann i fett. Det stilles også krav til slukkeanlegg ved brannsikring av frityr.

På steder med mye elektrisk/elektronisk utstyr anbefales CO2-slokkere.

For slokking i brennbare væsker anbefales skumslokkere.

Vi leverer også miljøslukkere som er vannbaserte slukkere som ikke forurenser.

Hovedsakelig beregnet for slukking av brann i tre, papir, tekstiler og elektriske anlegg opp til 1000W. Pulverslokkere er universalslukkere som slukker nesten alle typer branner.

Stedet der manuelt slukkeutstyr plasseres skal være tydelig merket med etterlysende skilt.

Hvor ofte skal manuelt slukkeutstyr kontrolleres?

Brannslukningsapparater og brannslanger i bedrifter og offentlige instanser skal kontrolleres av autorisert personale hvert år. Ved å inngå en serviceavtale med Aktiv Brannvern vil vi passe på at kontrollen skjer til riktig tid og blir utført av autorisert personale slik at brannsikkerheten opprettholdes og dokumenteres.

Kontakt oss på tlf.22 80 37 10 eller e-post post@aktivbrannvern.no for et forslag til avtale.

Brannvern i private hjem og fritidsboliger

Boliger, leiligheter, hybelhus, hytter, campinghytter og andre fritidsboliger skal ha manuelt slukkeutstyr.

Hvilken mengde og type utstyr er det behov for?

Utstyret skal kunne benyttes i alle rom. Om boligen er i flere etasjer, skal slukkeutstyr plasseres i hver etasje. Dersom boligen utstyres med brannslukningsapparat skal dette ha minimum slukkeklasse 21A. Egnede typer brannslukningsapparater for bolig er 6 kg pulver, 6 ltr. skum eller 6 ltr. miljøslukker. Man kan i tillegg eller i stedet for brannslukningsapparat montere husbrannslange. Denne bør være formstabil med sentervannsinnføring.

På kjøkkenet anbefaler vi 110 Multipro slukkeskum spray og/eller brannteppe. Dette er nyttig tilleggsutstyr ved mindre branner.

Alle boliger skal ha røykvarslere som kan høres godt i alle rom med dørene lukket.

Det anbefales også røykvarslere inne på soverom i tillegg til oppholdsrom.

Normalt vil en røykvarsler dekke ca. 60m2. Dersom man anskaffer flere røykvarslere anbefaler vi trådløs seriekobling. Da vil alle varslerne varsle ved brann. Normal levetid for en røykvarsler er 8-10 år.

Hvor ofte skal utstyret kontrolleres?

Brannslukningsapparater hos privatpersoner skal kontrolleres av autorisert personale hvert femte år. Pulverslukkere skal ha service (periodisk kontroll) hvert 10. år og væskebaserte slukkere med skum og vann skal ha service (periodisk kontroll) hvert 5. år.

Privatpersoner kan komme innom oss i Stanseveien 27 på Kalbakken i Oslo for å få utført kontroll og service på brannslukkere. Vi har dessverre ikke timebestilling.

Kontakt oss på tlf. 22 80 37 10 eller e-post post@aktivbrannvern.no for mer informasjon.

Les mer her:

Brann- og eksplosjonsvernloven
Forskrift om brannforebyggende tiltak (FOBTOT)
Norsk standard for håndslukkere (NS-EN 3)
Norsk standard for vedlikehold av håndslukkere (NS 3910)
Norsk standard for slangetromler (NS-EN 671-1)
Norsk standard for vedlikehold av slangetromler (NS-EN 671-3)
Forskrift om sikkerhetsskilting og signalgiving på arbeidsplassen